Høringsforslag - detaljer

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter
Nummer:prNS 5835:2021
Komité:SN/K 296
Standard Norges høringsfrist:10. jan 2022
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.