Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Porter og inngangsdører — Beskyttelsesinnretninger for maskindrevne porter og inngangsdører — Krav og prøvingsmetoder
Nummer:prNS-EN 12978:2021
Komité:SN/K 267
Standard Norges høringsfrist:30. des 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.