Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser — Del 1: Termer og definisjoner
Nummer:prNS 3770-1:2021
Komité:SN/K 594
Standard Norges høringsfrist:4. des 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.