Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Skorsteiner — Utforming, installasjon og idriftsettelse — Del 1: Skorsteiner og forbindelsesdeler for ildsteder som ikke trekker luft fra rommet
Nummer:prNS-EN 15287-1:2021
Komité:SN/K 49
Standard Norges høringsfrist:25. nov 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.