Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Metallprofiler med kuldebrobryter — Mekanisk ytelse — Krav, påvisning og prøving for vurdering
Nummer:prNS-EN 14024:2021
Komité:SN/K 267
Standard Norges høringsfrist:25. nov 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.