Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Bærekraftige byggverk — Metodikk for vurdering av bygningers prestasjon — Del 1: Miljørprestasjon
Nummer:prNS-EN 15978-1:2021
Komité:SN/K 223
Standard Norges høringsfrist:18. nov 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.