Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle heiser for transport av personer og varer — Del 43: Heiser for bruk på kraner
Nummer:prNS-EN 81-43:2021
Komité:SN/K 37
Standard Norges høringsfrist:18. nov 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.