Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Bygningers energiytelse — Beregning av effektbehov
Nummer:prNS 3032:2021
Komité:SN/K 34
Standard Norges høringsfrist:30. sep 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.