Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Måling av fluidstrøm i fylte rør med sirkulært tverrsnitt ved hjelp av differansetrykkutstyr — Del 2: Blendeplater (ISO/DIS 5167-2:2021)
Nummer:prNS-EN ISO 5167-2:2021
Komité:ISO/TC 30/SC 2
Standard Norges høringsfrist:17. sep 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.