Høringsforslag - detaljer

Nasjonalt tillegg NA - Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
Nummer:NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/prNA
Komité:SN/K 063
Standard Norges høringsfrist:9. apr 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.