Høringsforslag - detaljer

Rolling bearings -- Radial bearings, retaining slots -- Dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values
Nummer:ISO/DIS 20515
Komité:ISO/TC 4/SC 12
Standard Norges høringsfrist:3. jan 2021
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.