Høringsforslag - detaljer

Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
Nummer:prEN 12159
Komité:CEN/TC 10
Standard Norges høringsfrist:12. nov 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.