Høringsforslag - detaljer

Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
Nummer:prEN 197-5
Komité:CEN/TC 51
Standard Norges høringsfrist:13. aug 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.