Høringsforslag - detaljer

Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon
Nummer:prEN 15799
Komité:CEN/TC 164
Standard Norges høringsfrist:30. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.