Høringsforslag - detaljer

Intelligent transport systems (ITS) -- Nomadic device service platform for micro mobility -- Part 2: Functional requirements and dataset definitions
Nummer:ISO/DIS 22085-2
Komité:ISO/TC 204
Standard Norges høringsfrist:22. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.