Høringsforslag - detaljer

Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
Nummer:prEN 13138-2
Komité:CEN/TC 162
Standard Norges høringsfrist:16. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.