Høringsforslag - detaljer

Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned
Nummer:prEN 13138-3
Komité:CEN/TC 162
Standard Norges høringsfrist:16. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.