Høringsforslag - detaljer

Environmental solid matrices – Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
Nummer:prEN 17503
Komité:CEN/TC 444
Standard Norges høringsfrist:9. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.