Høringsforslag - detaljer

Private security provision for the protection of Critical Infrastructure - Part 1: General requirements
Nummer:prEN 17483-1
Komité:CEN/TC 439
Standard Norges høringsfrist:2. jul 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.