Høringsforslag - detaljer

Nasjonalt tillegg NA - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
Nummer:prNS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014/NA:2020
Komité:CEN/TC 250
Standard Norges høringsfrist:19. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.