Høringsforslag - detaljer

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium (ISO/DIS 6888-1:2020)
Nummer:prEN ISO 6888-1
Komité:CEN/TC 463
Standard Norges høringsfrist:11. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.