Høringsforslag - detaljer

Medical electrical equipment - Part 2-85: Particular requirements for basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment (ISO/DIS 80601-2-85:2020)
Nummer:prEN ISO 80601-2-85
Komité:CEN/TC 215
Standard Norges høringsfrist:11. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.