Høringsforslag - detaljer

Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Part 2: Personal vibration exposure meters (ISO/DIS 8041-2:2020)
Nummer:prEN ISO 8041-2
Komité:CEN/TC 231
Standard Norges høringsfrist:12. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.