Høringsforslag - detaljer

Security and resilience -- Protective security -- Guidelines for crime prevention through environmental design
Nummer:ISO/DIS 22341
Komité:ISO/TC 292
Standard Norges høringsfrist:14. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.