Høringsforslag - detaljer

Small craft - Fire-resistant fuel hoses (Revision of ISO 7840:1985)
Nummer:ISO/DIS 7840
Komité:ISO/TC 188
Standard Norges høringsfrist:11. mai 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.