Høringsforslag - detaljer

Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) - Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/DAM 1:2020)
Nummer:EN ISO 23753-2:2019/prA1
Komité:CEN/TC 444
Standard Norges høringsfrist:27. apr 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.