Høringsforslag - detaljer

Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO/DIS 14501:2019)
Nummer:prEN ISO 14501
Komité:CEN/TC 302
Standard Norges høringsfrist:13. feb 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.