Høringsforslag - detaljer

Nasjonalt tillegg NA - Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
Nummer:prNS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014/NA:2020
Komité:SN/K 077
Standard Norges høringsfrist:15. feb 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.