Høringsforslag - detaljer

Intelligent transport systems -- Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) -- Part 2: Device to device communications (D2D)
Nummer:ISO/DIS 17515-2
Komité:ISO/TC 204
Standard Norges høringsfrist:2. jan 2020
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.