Høringsforslag - detaljer

Elektronisk avgiftsinnkreving - Rammeverk for sikkerhet (ISO/DIS 19299:2019)
Nummer:prEN ISO 19299
Komité:CEN/TC 278
Standard Norges høringsfrist:20. nov 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.