Høringsforslag - detaljer

Blågrønn faktor - Beregningsmetode og vektingsfaktorer
Nummer:prNS 3845
Komité:SN/K 372
Standard Norges høringsfrist:29. okt 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.