Høringsforslag - detaljer

Intelligent transport systems - Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS (ISO/DIS 22418:2019)
Nummer:prEN ISO 22418
Komité:CEN/TC 278
Standard Norges høringsfrist:15. okt 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.