Høringsforslag - detaljer

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Del ZR: Renhold
Nummer:prNS 6420-ZR
Komité:SN/K 436
Standard Norges høringsfrist:10. sep 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.