Høringsforslag - detaljer

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del T: Maler- og beleggarbeider
Nummer:prNS 3420-T:2015/A1:2019
Komité:SN/K 429
Standard Norges høringsfrist:30. jun 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.