Høringsforslag - detaljer

Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination (ISO/DIS 22598:2019)
Nummer:prEN ISO 22598
Komité:CEN/TC 55
Standard Norges høringsfrist:27. mai 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.