Høringsforslag - detaljer

Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography
Nummer:prEN 1064
Komité:CEN/TC 251
Standard Norges høringsfrist:23. mai 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.