Høringsforslag - detaljer

Cranes - General design - Part 3-7: Limit states and proof of competence of machinery - Gears and gear boxes
Nummer:prEN 13001-3-7
Komité:CEN/TC 147
Standard Norges høringsfrist:16. mai 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.