Høringsforslag - detaljer

Dentistry - Spoons and bone curettes (ISO/DIS 22570:2019)
Nummer:prEN ISO 22570
Komité:CEN/TC 55
Standard Norges høringsfrist:4. apr 2019
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.