Høringsforslag - detaljer

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
Nummer:prEN 13411-7
Komité:CEN/TC 168
Standard Norges høringsfrist:27. des 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.