Høringsforslag - detaljer

Intelligent transport systems — Service architecture of probe vehicle systems
Nummer:ISO/DIS 19414
Komité:ISO/TC 204
Standard Norges høringsfrist:21. nov 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.