Høringsforslag - detaljer

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology
Nummer:prEN 15947-1:2018
Komité:CEN/TC 212
Standard Norges høringsfrist:22. nov 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.