Høringsforslag - detaljer

Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO/DIS 12216:2018)
Nummer:prEN ISO 12216
Komité:CEN/SS T01
Standard Norges høringsfrist:23. nov 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.