Høringsforslag - detaljer

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BQ: Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
Nummer:prNS 3420-BQ
Komité:SN/K 037
Standard Norges høringsfrist:6. sep 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.