Høringsforslag - detaljer

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del U: Rørinstallasjoner
Nummer:prNS 3420-U
Komité:SN/K 430
Standard Norges høringsfrist:31. aug 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.