Høringsforslag - detaljer

Eye and face protection - Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties (ISO/DIS 18526-3:2018)
Nummer:prEN ISO 18526-3
Komité:CEN/TC 85
Standard Norges høringsfrist:20. jul 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.