Høringsforslag - detaljer

Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon
Nummer:prNS 3468
Komité:SN/K 005
Standard Norges høringsfrist:29. jun 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.