Høringsforslag - detaljer

Metallic materials - Tensile testing - Part 2: Method of test at elevated temperature (ISO/FDIS 6892-2:2017)
Nummer:prEN ISO 6892-2
Komité:ECISS/TC 101
Standard Norges høringsfrist:19. feb 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.