Høringsforslag - detaljer

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
Nummer:prNS-EN 1991-1-1:2002/NA:2018
Komité:SN/K 348
Standard Norges høringsfrist:15. jan 2018
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.