Høringsforslag - detaljer

Samordning av ledninger i grunnen - Del 2: Kostnadsfordeling
Nummer:prNS 3070-2
Komité:SN/K 354
Standard Norges høringsfrist:20. feb 2017
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.