Høringsforslag - detaljer

Intelligent transport systems — Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer — Part 1: Road transport information exchange methodology
Nummer:ISO/DIS 24533-1:2022
Komité:ISO/TC 204
Standard Norges høringsfrist:26. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.